pijl

Goede resultaten en toch lage kosten.

Daar gaat het om als u uw computersysteem en / of netwerk beheersbaar wilt houden. Deze No-nonsense policy hanteren wij en daar willen we u graag bekend mee maken. U bent meer dan een klantnummer en u zult geen wazige facturen ontvangen voor onduidelijke services waar u niet om hebt gevraagd. Uw systeem is al duur genoeg.

U zult een vast aanspreekpunt hebben en altijd iemand kunnen bereiken die precies weet op welke (standaard of niet-standaard) manier uw systeem draait en behandeld dient te worden. Ook zult u niet onnodig mensen op uw locatie rond hebben lopen, daar wij een groot deel van het beheer van uw systeem op afstand zullen doen. Wij komen, lossen op en vertrekken weer.

U zult altijd eerlijk behandeld worden en van tevoren zullen wij u kenbaar maken of uw wensen uitvoerbaar zijn of niet, én ook of ze betaalbaar zullen zijn of niet. Wat we beloven komen we na, en als we het niet kunnen garanderen zullen wij dit ook niet doen.

U zult op een makkelijke en ontspannen manier communiceren en begrepen worden. Uw eigen ideeën en inbreng zullen gewaardeerd worden en er zal naar geluisterd worden.

U zult altijd op de hoogte zijn van het wat, hoe en waarom van uw investeringen in Hardware, Software en Beheer.

U zult altijd een goed gevoel hebben over de gang van zaken en het gevoel hebben dat u weet waarvoor u betaalt.MD Consult